مطالبه گری و هم افزایی برای حذف کار کودک و پایان بخشیدن به استثمار کودک


دیدبانی حقوق کودک در جامعه بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق کودک


حمایت از جایگاه و حقوق تشکل های مردم نهاد حوزه کودک

می 15, 2022

«هر جنگی جنگ عليه كودكان است» در امتداد «ما كنار ما»​

«هر جنگی جنگ عليه كودكان است» در امتداد «ما كنار ما»     یادداشتی از قاسم حسنی، عضو هیات مدیره شبکه یاری   در پی حملۀ نظامی ارتش […]
می 1, 2022

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در روز جهانی کارگر ​

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در روز جهانی کارگر روز جهانی کارگر در حالی فرا می‌رسد که جهان در تلاطم دهشتناکی دست‌وپا می‌زند. فقر، بیکاری و […]
آوریل 25, 2022

انتشار گزارش عملکرد سالانه 1400 شبکه یاری کودکان کار

شبکه یاری کودکان کار در سال 1400: انتشار گزارش عملکرد سالانه گزارش عملکرد شبکه یاری در سال 1400 منتشر شد. این گزارش به شرح اقدامات و […]

میان کودکان ایران و افغانستان مرزی نیست

هرگونه رد مرز مهاجران را متوقف کنید، اینجا خانه آنهاست.

پناهجویی حق انسانی، رسمی و قانونی است، مرزها را بر پناهجویان باز کنید.

پناهندگان به اسکان، اقامت و حمایت نیاز دارند، تنهایشان نمی گذاریم.

«جمعی از تشکل های مردم نهاد حامی بقا و حق حیات کودکان»

شبکه یادگیری یاری