بیانیه

می 1, 2022

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در روز جهانی کارگر ​

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در روز جهانی کارگر روز جهانی کارگر در حالی فرا می‌رسد که جهان در تلاطم دهشتناکی دست‌وپا می‌زند. فقر، بیکاری و […]
آوریل 6, 2022

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟ پاسخ شبکه یاری کودکان کار به مصاحبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران با […]
مارس 8, 2022

بیانیه «انجمن حمایت از حقوق کودکان» در خصوص قتل «رومینا اشرفی»

بیانیه «انجمن حمایت از حقوق کودکان» در خصوص قتل «رومینا اشرفی» ضرورت «مواجهه جمعی» در مقابل «خشونت ساختاری» ▪️«خشونت» هر روز چهره‌ای متفاوت از خود نشان […]
شبکه یادگیری یاری