مطالبه گری و هم افزایی برای حذف کار کودک و پایان بخشیدن به استثمار کودک


دیدبانی حقوق کودک در جامعه بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق کودک


حمایت از جایگاه و حقوق تشکل های مردم نهاد حوزه کودک

آوریل 6, 2022

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟ پاسخ شبکه یاری کودکان کار به مصاحبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران با […]
آوریل 5, 2022

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو»

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو» «گزارش کار کودک: برآوردهای جهانی 2020، رویه‌ها و مسیرِ پیش رو» به […]
مارس 10, 2022

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران در کمپین ما کنار ما، فکر کردیم شاید شنیدن روایات دوستان افغانستانی‌مان، که در ایران زندگی می‌کنند و در تشکل‌های عضو […]

میان کودکان ایران و افغانستان مرزی نیست

هرگونه رد مرز مهاجران را متوقف کنید، اینجا خانه آنهاست.

پناهجویی حق انسانی، رسمی و قانونی است، مرزها را بر پناهجویان باز کنید.

پناهندگان به اسکان، اقامت و حمایت نیاز دارند، تنهایشان نمی گذاریم.

«جمعی از تشکل های مردم نهاد حامی بقا و حق حیات کودکان»

شبکه یادگیری یاری