رویداد

مارس 10, 2022

جامعه مدنی، همبستگی و عاملیت نوخاسته در زمانه‌ کووید-۱۹

جامعه مدنی، همبستگی و عاملیت نوخاسته در زمانه‌ کووید-۱۹  نشستِ عمومی مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن (LSE): «جامعه مدنی، همبستگی و عاملیت نوخاسته در زمانه‌ […]
شبکه یادگیری یاری