گزارش‌ عملکرد

انتشار گزارش‌های عملکرد شبکه یاری در جهت باور و تعهد ما به شفافیت و پاسخگویی برای نهادهای مدنی انجام می‌شود.

این گزارش‌ها را در ادامه می‌توانید دانلود و دریافت کنید و اگر برای ما نظرات، ایده‌ها و انتقادهای خود را بفرستید همواره سپاسگزار شما خواهیم بود. 

گزارش عملکرد شبکه یاری – شهریور تا آذر 99

 

گزارش عملکرد شبکه یاری – زمستان 99

گزارش-عملکرد-شبکه-یاری-سال-کم حجم-1400

 

 

شبکه یادگیری یاری