• افخم صباغ، مدیر عامل موسسه توانمندسازی زنان و کودکان مهروماه
 • زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی
 • قاسم حسنی، مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار
 • شهین حسینی، مدیر عامل گروه تلاشگران یاری همدل
 • طیبه شریف پور، مدیر عامل انجمن حامیان کودکان کار
 • محمدرضا دهنوی، رئیس هیات مدیره انجمن دوستداران کودک پویش

  اعضای علی البدل:
 • پریسان پویان راد، مدیر عامل انجمن یاریگران کودکان کار پویا
 • هدی اوغازی مقدم، مدیر عامل گروه فرهنگی اجتماعی کیانا

  بازرس: سهیلا بابایی
شبکه یادگیری یاری