می 15, 2022

«هر جنگی جنگ عليه كودكان است» در امتداد «ما كنار ما»​

«هر جنگی جنگ عليه كودكان است» در امتداد «ما كنار ما»     یادداشتی از قاسم حسنی، عضو هیات مدیره شبکه یاری   در پی حملۀ نظامی ارتش […]
می 1, 2022

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در روز جهانی کارگر ​

بیانیه شبکه یاری کودکان کار در روز جهانی کارگر روز جهانی کارگر در حالی فرا می‌رسد که جهان در تلاطم دهشتناکی دست‌وپا می‌زند. فقر، بیکاری و […]
آوریل 25, 2022

انتشار گزارش عملکرد سالانه 1400 شبکه یاری کودکان کار

شبکه یاری کودکان کار در سال 1400: انتشار گزارش عملکرد سالانه گزارش عملکرد شبکه یاری در سال 1400 منتشر شد. این گزارش به شرح اقدامات و […]
آوریل 6, 2022

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟ پاسخ شبکه یاری کودکان کار به مصاحبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران با […]
آوریل 5, 2022

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو»

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو» «گزارش کار کودک: برآوردهای جهانی 2020، رویه‌ها و مسیرِ پیش رو» به […]
شبکه یادگیری یاری