پیشنهادِ یاری

مارس 7, 2022

اطلس کودکان کار تدوین شد

اطلس کودکان کار تدوین شد اطلس کودکان کار خراسان شمالی با هدف ساماندهی، توانمندسازی و در دسترس بودن اطلاعات کودکان کار این استان ۸۶۳ هزار نفری […]
مارس 7, 2022

فیلم «به کجا تعلق دارم» با نگاهی متفاوت به مقوله زنان

فیلم «به کجا تعلق دارم» با نگاهی متفاوت به مقوله زنان فیلم “به کجا تعلق دارم” مستندی اجتماعی، نگاهی متفاوت به مقوله زنان به ویژه ازدواج […]
شبکه یادگیری یاری