پیشنهادِ یاری

آوریل 6, 2022

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟

ضرورت ایستادگی برابر جریان عادی‌سازی کار کودکان؛ فرصت ایمن برای کودکان کار یا فراموشی مسئولیت؟ پاسخ شبکه یاری کودکان کار به مصاحبه انجمن مددکاران اجتماعی ایران با […]
آوریل 5, 2022

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو»

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو» «گزارش کار کودک: برآوردهای جهانی 2020، رویه‌ها و مسیرِ پیش رو» به […]
مارس 10, 2022

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران در کمپین ما کنار ما، فکر کردیم شاید شنیدن روایات دوستان افغانستانی‌مان، که در ایران زندگی می‌کنند و در تشکل‌های عضو […]
شبکه یادگیری یاری