فعالیت شبکه یاری در راستای مطالبه گری برای حذف کار کودک، دیدبانی حقوق کودکان در جامعه، و هم افزایی تشکل های مردم نهاد حامی کودکان در شرایط دشوار و حمایت از حقوق تشکل ها متمرکز شده اند.

اهداف شبکه طبق اساسنامه شامل موارد زیر است:
1 تبلیغ و ترویج پیمان نامه حقوق کودک
II . توان‌افزایی (ظرفیت‌شناسی، ظرفیت‌سازی، و ظرفیت‌افزایی) تشکل‌های عضو شبکه و حمایت از آن‌ها
III . تسهیل و تقویت تعاملات بین اعضا و هم‌افزایی میان آن‌ها
IV . حمایت همه‌جانبه از حقوق کودکان، مطالبه‌گری و تقویت حرکت‌های موثر اجتماعی در راستای حذف کار کودک
V . بسترسازی برای ایجاد نهادهای اجتماعی حامی کودکان
VI . نقش‌آفرینی شبکه‌ای در بحران‌ها در راستای منافع کودکان
VII . تعامل موثر مطالبه‌گرانه با دولت‌ها، بخش خصوصی، و سازمان‌های بین‌المللی

شبکه یادگیری یاری