آوریل 25, 2022

انتشار گزارش عملکرد سالانه 1400 شبکه یاری کودکان کار

شبکه یاری کودکان کار در سال 1400: انتشار گزارش عملکرد سالانه گزارش عملکرد شبکه یاری در سال 1400 منتشر شد. این گزارش به شرح اقدامات و […]
آوریل 5, 2022

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو»

انتشار ترجمه فارسی گزارش «کار کودک؛ برآوردهای جهانی ۲۰۲۰، رویه‌ها و مسیر پیش رو» «گزارش کار کودک: برآوردهای جهانی 2020، رویه‌ها و مسیرِ پیش رو» به […]
مارس 7, 2022

اطلس کودکان کار تدوین شد

اطلس کودکان کار تدوین شد اطلس کودکان کار خراسان شمالی با هدف ساماندهی، توانمندسازی و در دسترس بودن اطلاعات کودکان کار این استان ۸۶۳ هزار نفری […]
مارس 7, 2022

فیلم «به کجا تعلق دارم» با نگاهی متفاوت به مقوله زنان

فیلم «به کجا تعلق دارم» با نگاهی متفاوت به مقوله زنان فیلم “به کجا تعلق دارم” مستندی اجتماعی، نگاهی متفاوت به مقوله زنان به ویژه ازدواج […]
شبکه یادگیری یاری